Đức đầu hàng vô điều kiện

Thế giới Thứ bảy, 8/5/2010, 11:33 (GMT+7)