UFO tại Chiết Giang, Trung Quốc

Thế giới Thứ bảy, 17/7/2010, 09:08 (GMT+7)