Đụng độ ở Bangkok đêm 13 tháng 5

Thế giới Thứ sáu, 14/5/2010, 07:45 (GMT+7)