Vác súng đi gặp Obama

Thế giới Thứ ba, 18/8/2009, 09:40 (GMT+7)