Video Hillary nổi giận

Thế giới Thứ tư, 12/8/2009, 17:10 (GMT+7)