Vịt phi thân từ cây xuống nước

Thế giới Thứ sáu, 15/1/2010, 09:24 (GMT+7)