Vượt Đại Tây Dương bằng bóng bay

Jonathan Trappe vượt Đại Tây Dương bằng 370 quả bóng bay.

Thế giới Thứ sáu, 13/9/2013, 16:06 (GMT+7)