Đâu chỉ trẻ con mới phải hiểu lễ phép

Những quy tắc xử sự (mà cụ thể ở đây là lễ phép, là chào hỏi) thì dù ở lứa tuổi nào chúng ta cũng cần phải học…

Thời sự Thứ sáu, 23/9/2011, 02:38 (GMT+7)