Bà giáo dạy chữ miễn phí cho trò nghèo ở làng biển Diêm Phố

Thương cảnh những đứa trẻ con nhà nghèo sớm rơi vào cảnh thất học, sau khi về nghỉ hưu, cô Thông quyết định mở lớp học tình thương miễn phí. Trong số học trò của cô Thông còn có cả những người sang tuổi U50, U60...

Thời sự Thứ sáu, 16/11/2012, 04:17 (GMT+7)

Tags: