Ba Liễu nói lời sau cùng

Bà Liễu nói lời xin lỗi đến mẹ già, hai đứa con.

Thời sự Thứ năm, 29/3/2012, 08:34 (GMT+7)