Bài hát bé tập đếm 1 đến 10 bằng Tiếng Anh

Bài hát được minh họa bằng những chú chim và số đếm từ 1 đến 10.

Thời sự Thứ sáu, 19/10/2012, 04:53 (GMT+7)