Bài hát tập đọc bảng chữ cái tiếng Anh

Bài hát là sự kết hợp giữa các chữ cái trong bảng chữ cái, hình ảnh minh họa cho mỗi chữ cái tương ứng với từng con vật.

Thời sự Thứ năm, 11/10/2012, 04:59 (GMT+7)