Bản đồ cổ chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam

Tiến sỹ Mai Hồng nguyên là Trưởng phòng Tư liệu thư viện của Viện Hán Nôm, đã cung cấp tấm bản đồ cổ trên báo chí. Tấm bản đồ này đã chứng minh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Thời sự Thứ sáu, 20/7/2012, 11:23 (GMT+7)