Bán hàng đúng giá là tôn trọng khách du lịch

Đã là khách du lịch thì ai cũng cần được tôn trọng.

Thời sự Thứ ba, 20/3/2012, 10:58 (GMT+7)