Bảo mẫu tắm hành xác nói lời cuối cùng

Thời sự Thứ sáu, 7/1/2011, 16:51 (GMT+7)