Bão số 9 đi qua Đà Nẵng

Thời sự Thứ ba, 29/9/2009, 14:47 (GMT+7)

Loading