Biển lửa ở công ty xốp

Gần 10h sáng nay, khói, lửa bốc lên ngùn ngụt tại một công ty sản xuất xốp nằm trong khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh).

Thời sự Thứ bảy, 25/5/2013, 11:41 (GMT+7)