Bình tĩnh suy xét mọi việc

Không nên vội vã quy chụp người khác là kẻ gian lận.

Thời sự Thứ sáu, 16/11/2012, 04:33 (GMT+7)