Bộ đội đặc công luyện tập chống khủng bố

Khéo léo băng qua hàng rào dây thép gai sắc nhọn, qua bức tường đá cao và nhiều địa hình hiểm trở khác để chống khủng bố, đó là những hình ảnh luyện tập nguy hiểm của chiến sỹ bộ đội đặc công tiểu đoàn 409 bộ tham mưu, quân khu 5.

Thời sự Thứ hai, 11/6/2012, 03:40 (GMT+7)