Bức tranh của bé

Hãy gác công việc sang một bên, để mỗi tối, bên mâm cơm, con có cả ba lẫn mẹ…! Chỉ một ước mong nhỏ nhoi đó, cũng đơn giản, phải không ba...

Thời sự Thứ sáu, 23/9/2011, 02:35 (GMT+7)