Buôn bán lấy hời, nói lời hay lấy tiếng

Lời nói chẳng mất tiền mua…

Thời sự Thứ sáu, 30/12/2011, 03:12 (GMT+7)

Tags: