Cắm thương nhọn vào yết hầu đẩy ôtô

Thời sự Thứ năm, 30/12/2010, 12:02 (GMT+7)