Cẩn tắc vô ưu

Đếm tiền trước khi nhận để rõ ràng trách nhiệm với người giao tiền, không nên sợ vì thế mà bị coi là ky bo.

Thời sự Thứ hai, 17/12/2012, 08:56 (GMT+7)