Câu chuyện cảm ơn

Không khó để nói lời cảm ơn. Bạn nhỏ đừng kiệm lời, hãy biết nói lời cảm ơn khi ai đó làm việc gì cho mình nhé.

Thời sự Thứ bảy, 17/9/2011, 05:34 (GMT+7)