Câu chuyện của chiếc cốc

Một công việc mới với những mối quan hệ mới ngoài việc thể hiện khả năng điều tốt nhất nữa nên làm là nhìn, quan sát và cùng hòa nhập...

Thời sự Thứ sáu, 16/9/2011, 08:11 (GMT+7)