Chậm lại để nhanh hơn

Sao bạn phải vội vàng? Chậm lại một chút thôi, bạn sẽ nhanh hơn đấy…

Thời sự Thứ ba, 1/11/2011, 11:23 (GMT+7)