Chen chúc khấn vái trong cung Bà chúa Kho

Thời sự Thứ sáu, 6/2/2009, 10:33 (GMT+7)