Chen chúc trẩy hội chùa Hương

Thời sự Thứ hai, 2/2/2009, 10:01 (GMT+7)