Chiếc khẩu trang đặc biệt

Hà Mã đi đến đâu cũng gây ra tai họa đến đó, thế là bạn khỉ suy nghĩ cho Hà Mã một cách để tránh phiền toái.

Thời sự Thứ ba, 16/10/2012, 01:03 (GMT+7)