Chiếc xe đạp

Tiết kiệm để mua sắm vật dụng cần thiết. Đó là hành vi đáng nêu gương của bạn nhỏ này.

Thời sự Thứ hai, 10/10/2011, 10:48 (GMT+7)

Tags: