Chiến dịch Giờ Trái đất 2009

Thời sự Thứ tư, 10/12/2008, 14:30 (GMT+7)