Chống đối đe dọa 141

Bị tổ công tác đặc biệt kiểm tra hành chính, các đối tượng đã có hành vi chống đối, đe dọa các chiến sĩ của tổ công tác 141.

Thời sự Thứ ba, 28/2/2012, 10:02 (GMT+7)