Chuyên tâm với công việc

Công việc dù lớn hay nhỏ đều cần cố gắng, nỗ lực thực sự, không nên nịnh bợ để cầu danh.

Thời sự Thứ sáu, 5/10/2012, 11:32 (GMT+7)