Cờ bạc là bác thằng bần

Đây là thói xấu, mà chúng ta đều nên tránh!

Thời sự Thứ hai, 12/12/2011, 02:54 (GMT+7)

Tags: