Có trách nhiệm với lời nói của mình

Dù là chỉ hộ đường cũng không nên nói dối bạn nhé!

Thời sự Thứ ba, 18/9/2012, 07:30 (GMT+7)