Có trách nhiệm với lời nói của mình

Đã nhận lời giúp ai thì phải làm đến nơi đến chốn chứ đừng nhận xét qua loa đại khái!

Thời sự Thứ sáu, 16/11/2012, 05:10 (GMT+7)