Cụ bà đạp xe hái thuốc giữa Sài Gòn

Ngày qua ngày, cụ bà Phạm Thị Ngọc Huệ, 78 tuổi, bán vé số kiếm sống và hái thảo dược tặng cho các chùa ở TP HCM. C? bà này ðang t?m hái nh?ng lo?i th?o dý?c ? khu v?c ðý?ng s?t qu?n Phú Nhu?n, TP HCM. Ðây là m?t trong nhi?u nõi mà bà thý?ng lui t?i ð? hái thu?c t?ng cho nh?ng ngôi chùa có ph?ng m?ch ch?a b?nh cho ngý?i dân.

Thời sự Thứ tư, 5/6/2013, 01:18 (GMT+7)