Cục trưởng nói về việc cảnh sát mặc thường phục phát hiện vi phạm giao thông

Khi cảnh sát giao thông hóa trang phát hiện người vi phạm sẽ báo cho đồng đội của mình mặc sắc phục xử lý. Tong trường hợp đặc biệt, lực lượng hóa trang cũng có thể được phép cho xe dừng.

Thời sự Thứ năm, 22/11/2012, 03:18 (GMT+7)