Cướp tiệm vàng Vững Bắc

Trước khi tên sát nhân gây án, mẹ của bà chủ tiệm vàng thấy gã vào hỏi bán dây chuyền.

Thời sự Thứ năm, 27/12/2012, 09:49 (GMT+7)