Diễn viên Kim Xuân cầu bình an cho tất cả mọi người

Tống cựu nghinh tân, mừng xuân mới. Dân an quốc thái, đón thanh bình!

Thời sự Thứ ba, 5/3/2013, 04:18 (GMT+7)

Loading