Đoàn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào viếng Đại tướng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu các đoàn vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thời sự Thứ bảy, 12/10/2013, 09:59 (GMT+7)