Đúng giờ để không ảnh hưởng người khác

Khi hoạt động nhóm, bạn nên tôn trọng mình và mọi người bằng cách đến đúng giờ.

Thời sự Thứ ba, 21/5/2013, 08:49 (GMT+7)