Dùng điện 'săn' cá tiễn ông Công ông Táo

Thời sự Thứ tư, 26/1/2011, 15:17 (GMT+7)