Đừng khoe con thái quá

Cần biết thực lực con mình chứ không nên khoe khoang một cách quá đà.

Thời sự Thứ hai, 15/10/2012, 03:31 (GMT+7)