Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng

Thời sự Thứ sáu, 29/4/2011, 12:31 (GMT+7)

Tags: