Để dành cho tương lai

Bạn có thể gặp khó khăn bất cứ lúc nào. Vì thế, hãy tiết kiệm, để dành để ứng phó với các tình huống đó.

Thời sự Thứ tư, 21/9/2011, 06:06 (GMT+7)