Đèn rồng Thăng Long vừa lắp đã hỏng

Thời sự Thứ hai, 1/11/2010, 14:32 (GMT+7)

Loading