Giả nhà sư để đi lừa tiền

Sau thời gian ra Hà Nội làm lao động tự do, Trịnh Hữu Minh và Cao Xuân Cường ở Nghệ An giả làm sư để đi lừa đảo.

Thời sự Thứ sáu, 12/10/2012, 03:24 (GMT+7)