Giá trị của quà tặng là tấm lòng

Món quà giá trị là ở tấm lòng người gửi dành cho người nhận.

Thời sự Thứ ba, 20/3/2012, 10:59 (GMT+7)