Giáo dục con không phân biệt vùng miền

Mỗi vùng miền đều có tiếng nói riêng, chúng ta không nên có thái độ phân biệt.

Thời sự Thứ sáu, 8/2/2013, 08:39 (GMT+7)